La violència és un dels majors obstacles per al desenvolupament humà sostenible i el gaudi dels drets humans. Per abordar aquest fenomen, actualment molt concentrat a les ciutats, és necessària una estratègia integral de prevenció dels comportaments violents, amb una òptica de drets i de seguretat humana.

El Pla anual de cooperació al desenvolupament 2017 del Govern de Catalunya estableix la seguretat humana com la primera de les seves prioritats. Entén les amenaces a la pau des d’una lògica multidimensional i, en aquest sentit, la cooperació catalana vol liderar la creació d’un perfil internacional de Catalunya en matèria de foment de la pau i la seguretat centrat en enfortir, des de l’especificitat i els recursos catalans, el multilateralisme, la governabilitat internacional, la prevalença del dret internacional i la solució pacífica de controvèrsies.

Històricament, la cooperació catalana ha contribuït a instaurar processos de pau –com el de Colòmbia–, des d’institucions públiques però també a través d’ONG catalanes compromeses amb la construcció de pau.

L’escenari de recuperació dels pressupostos de cooperació permet abordar la qüestió amb energies renovades i, en l’àmbit de les violències urbanes, la regió de l’Amèrica Central cobra importància. El Govern té previst donar suport al desenvolupament d’estratègies integrals vinculades a la prevenció de les violències urbanes que contribueixin a enfortir les organitzacions socials i juvenils, moviments de dones i feministes així com pobles indígenes, promovent lligams locals i globals, i entenent les lluites de resistències i memòria com a eines per a la no repetició.

Els instruments per dur a terme aquest treball inclouen des de la cooperació bilateral amb el govern d’El Salvador fins a la represa de la convocatòria de programes plurianuals, la qual estableix una clara priorització per adreçar les violències urbanes a la regió de l’Amèrica Central amb intervencions a un mínim de dos països: Guatemala, Hondures i/o El Salvador.

 

La cooperació catalana ha contribuït a instaurar processos de pau des d’institucions públiques però també a través d’ONG catalanes

Actuacions recents que ja s’han dut a terme amb suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament són el projecte de Huacal amb dones menors preses d’El Salvador; l’Observatori per a la Prevenció de l’Extremisme Violent impulsat, entre altres, per NOVACT, i el treball sobre memòries històriques amb col·lectius i institucions de Colòmbia, Guatemala, El Salvador i Catalunya.

D’altra banda, en l’àmbit de la promoció de la pau cal recordar el moment històric que viu Colòmbia, reiterant el compromís de continuar donant-hi suport a través d’un increment del volum i el perfil de la cooperació. Aquest 2017 el Govern prioritza el suport a la implementació i seguiment dels acords de pau i la protecció de defensors i defensores de drets humans com a línies de treball principals. A més, posa en marxa l’acord amb el Centre Nacional de Memòria Històrica de Colòmbia, el qual articula el suport a iniciatives a Catalunya vinculades amb la memòria de l’exili, de manera coordinada i complementària amb l’Ajuntament de Barcelona, el Memorial Democràtic i l’Institut Català Internacional per la Pau. A la vegada, es potenciaran intercanvis entre institucions memorialístiques de Colòmbia i Catalunya i d’altres països d’Amèrica Llatina, especialment El Salvador i Guatemala.

A Catalunya continuarà el suport a la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia, espai de referència per a la coordinació i articulació d’actors catalans que treballen al país.

Les violències urbanes entren a l’agenda

La reflexió i l’acció al voltant de les violències urbanes cobra rellevància, i així ho demostren esdeveniments significatius com el I Fòrum Mundial sobre Violències Urbanes que va tenir lloc a Madrid l’abril darrer, i el proper seminari “Violència(es) a l’Amèrica Llatina; causes, conseqüències i oportunitats de construcció de pau”, organitzat per l’ICIP.

El fòrum que va tenir lloc a Madrid va estar centrat en les diverses dimensions de les violències urbanes, des del terrorisme internacional fins a les bandes juvenils, passant per l’assetjament escolar. El focus va estar posat sobre la prevenció i educació, la promoció de la cultura de la pau i la recuperació dels espais públics per part de la ciutadania, escoltant i compartint experiències d’arreu del món amb tallers, estands i exposicions diverses.

Mirant el programa, i passejant pels passadissos de La Nave, destacava el marcat accent català de la trobada. Durant els tres dies de durada, van participar en diverses meses els alcaldes i alcaldesses de Badalona, Granollers i Santa Coloma de Gramenet; els ajuntaments de Barcelona i Sant Boi de Llobregat van presentar iniciatives com l’estratègia BCN Antirumors i la Xarxa de Ciutats Defensores dels Drets Humans, respectivament; l’entitat NOVACT va donar a conèixer l’Observatori per la Prevenció de l’Extremisme Violent; i des de la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament vam presentar el suport del Govern al Plan El Salvador Seguro, en la sessió plenària “Governança per a la pau”.

D’altra banda, el seminari organitzat per l’ICIP el dia 30 de maig posa la mirada en les noves formes de violència, tot analitzant casos concrets de l’Amèrica Llatina. L’objectiu de la jornada és entendre els efectes i causes de fons d’aquest tipus de violència i reflexionar sobre les estratègies i iniciatives socials de resistència, resiliència, transformació de conflictes i construcció de pau que intenten donar-hi resposta.

Les experiències i projectes mencionats són una mostra coral i diversa dels esforços fets des de les institucions, des del món local i des de la societat civil del país per adreçar la violència des d’una multitud d’angles diferents. Tenim el repte de respondre i de reaccionar davant de les situacions que vulneren els drets humans, i ho fem situant-nos en aquells espais on tenim més capacitats, amb més experiència i trajectòria de treball; i on podem sumar els esforços del Govern amb la resta d’actors catalans i internacionals. ♦