La defensa, garantia i divulgació dels drets humans és una tasca prioritària del municipalisme català, tal i com proclama la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat….