L’Agència de Residus de Catalunya potencia el coneixement del cicle de la matèria orgànica de proximitat amb una prova pilot que involucra un restaurant, una escola i una cooperativa agrícola.

La fracció orgànica dels residus municipals es constitueix principalment de restes de menjar, que recollides adequadament es poden transformar en compost (adob per a l’agricultura i la jardineria) i biogàs. Als països mediterranis on els sòls tenen problemes d’erosió, desertificació i falta de fertilitat, l’ús del compost és particularment útil. Arran d’aquesta necessitat va néixer el projecte Revolta, emprès per l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) i en el qual estan involucrats la cooperativa agrícola Tarpuna, el restaurant Kubik i l’escola Ginebró, tots de Llinars del Vallès.

La cooperativa es trobava amb la dificultat de mantenir una bona fertilitat del sòl ja que en l’agricultura ecològica és fonamental l’ús de la matèria orgànica i el carboni. Amb el compost derivat de les deixalles orgàniques resolen aquest problema.

El restaurant Kubik va participar en el projecte durant la primavera i l’estiu de 2016. Durant aquells mesos, el restaurant tractava totes les seves restes orgàniques amb un equip electromecànic, que elabora un pre-compost. Un cop a la setmana, els treballadors de Tarpuna lliuraven fruites i verdures fresques al restaurant, aprofitant el mateix viatge per recollir les caixes de pre-compost i dur-les a la cooperativa. Allà, feien madurar el compost, que va servir per fertilitzar els camps on es cultiven els vegetals consumits al restaurant.

 

En el projecte Revolta, emprès per l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), hi estan involucrats la cooperativa agrícola Tarpuna, el restaurant Kubik i l’escola Ginebró, tots de Llinars del Vallès

L’escola Ginebró de Llinars del Vallès es va interessar de seguida en el projecte. El centre forma part de la Xarxa d’Escoles Verdes de Catalunya i estava ja sensibilitzada en la preservació del medi ambient. Amb els nens i nenes han treballat l’estalvi energètic, la cura de l’entorn i el reciclatge, cosa que fa el projecte totalment adient. “Ho estan fent amb molta il·lusió”, assegura el director pedagògic de l’escola, Miquel Clusellas. Durant el curs passat van revisar el projecte de menjador escolar, i a principis d’aquest van instal·lar l’equip electromecànic per tractar les deixalles orgàniques. Amb tot, han entès que al menjador no només mengen sinó que allà es generen residus que cal saber reciclar: la part de paper, d’envasos lleugers, vidre, rebuig, i la part d’orgànica, que amb la compostadora poden fer-ne un compost orgànic. És economia circular aplicada a l’agricultura.

Així, amb aquest projecte, es tanca el cicle de la matèria orgànica i s’apropa els ciutadans, generadors de residus, a la producció d’aliments a partir de la fertilització amb el compost resultant del tractament dels bioresidus.

Revolta és una prova pilot i és un projecte “demostratiu” que vol confirmar la tesi segons la qual es creu que la implicació de tots els agents que intervenen en el cicle de la matèria orgànica aconsegueix millorar els graus de coresponsabilitat de les persones en la gestió i la recollida selectiva en quantitat i qualitat, és a dir, la comprensió del cicle complert i del que passa més enllà del contenidor fa entendre com d’important és la contribució de les persones en la bona gestió dels residus orgànics. La clau de l’èxit en la gestió és que els ciutadans contribueixin en el procés per a l’aprofitament.
La proposta del Revolta té dos elements innovadors: d’una banda, la relació entre la gestió de residus i la producció. El mateix productor és el que s’emporta el sresidus per compostar, procurant aprofitar el mateix viatge que fa per subministrar la verdura. L’altra novetat és la instal·lació d’un equip electromecànic en origen que higienitza i facilita el procés. Es tracta de fer un cercle, o un procés d’economia circular, aplicat a l’agricultura.

Revolta és un projecte que es pot replicar. L’Agència de Residus de Catalunya el va presentar a la cimera mundial del canvi climàtic al Marroc organitzada per les Nacions Unides (COP22). Ho va fer amb la col·laboració de la regió francesa d’Île de France i del consell regional de Marràqueix-Safi. La gestió de residus té a veure com a mínim en un 3{2d98be9706dd73c97281c5aacb4018b565d8b7aaf166131545237068a72c603f} amb l’escalfament global, sense comptar altres implicacions que poden fer augmentar aquesta xifra. ♦