Índex

el davantal ONG? Quines ONG? entrevista José María Mediluce • món • fòrums socialsJosé Saramago a Porto Alegre • món • fòrums socialsJaume Soler a Porto Alegre • món • fòrums socials Porto Alegre en xifres • món • fòrums socials Jaume Llansó a Barcelona • món • especial Àfrica Les ONG, els nens i la guerra • món • especial Àfrica Sida i Àfrica • món COPCA • BCN regidoria de cooperació Barcelona recorda la guerra de Bòsnia • ara i aquí La Casa del Món • contrapart RAWA • ONG del món Madre Tierra • ONG catalanes La Garriga Societat Civil • les ONG es mouen a l’Hospitalet Akwaba • les ONG es mouen a l’Hospitalet Grup de Dones de Can Serra  direcció general d’acció cívica Sant Jordi • la imatge James Tobin