Éls indicadors de pobresa, exclusió i desigualtat no han deixat d’empitjorar: velles i noves formes de vulnerabilitat s’entrecreuen i aguditzen, consolidant-nos com una de les societats europees més desiguals d’Europa. Dones, joves, infants, gent gran i migrants posen rostre a una estructura social delmada per l’atur, la pobresa i un risc d’exclusió que ja afecta el 23,5{2d98be9706dd73c97281c5aacb4018b565d8b7aaf166131545237068a72c603f} de la societat catalana. Tot plegat, mentre convivim amb unes elevades xifres de frau fiscal, de concentració de la riquesa, de rescats públics de fallides privades i de legislacions recentralitzadores que malmeten l’àmbit social català. I sota un context europeu i unes dinàmiques globals –austeritat, especulació, financiarització– que expulsen cada cop més gent del circuit de la vida digna.

En aquestes condicions adverses, lluitar contra les desigualtats socials esdevé la nostra prioritat. D’un diagnòstic compartit, d’una reflexió comuna i d’una proposta reflexionada durant dos anys ha nascut el Projecte Lliures: de pobresa, d’exclusió i de desigualtat. Que 120 entitats d’acció social reunides entorn d’ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social), que 496 entitats de l’economia social i cooperativa aixoplugades sota el paraigües de Coop57 i que els més de 60.000 socis i sòcies que significa Òmnium Cultural ens haguem conjurat és esperonador i esperançador. Amb un peu a terra i l’altre a l’horitzó, fer-ho i reeixir implica engegar iniciatives innovadores i distintes que –més enllà de les mesures pal·liatives i d’urgència social– no reprodueixin fórmules caduques que han mostrat límits i carències.

 

Que 120 entitats d’acció social reunides entorn d’ECAS, que 496 entitats de l’economia social i cooperativa aixoplugades sota el paraigües de Coop57 i que els més de 60.000 socis i sòcies que significa Òmnium Cultural ens haguem conjurat és esperonador i esperançador

Som conscients del col·lapse institucional i la insuficiència evident de les polítiques públiques, de la fallida d’un model que està escurçant un afeblit estat de benestar, vulnerant drets de ciutadania i posant al límit el sistema de protecció social. En crisi de legitimitat i en buit ètic, si ni estat ni mercat solucionen avui el cràter de les desigualtats, aleshores cal actuar col·lectivament i apel·lar a redoblar esforços socials mancomunats per sortir-nos-en: si no ho fan ells, fem-ho nosaltres. Per això cal enfortir les capacitats socials i civils en la lluita contra les desigualtats i construir noves respostes autònomes, sòlides i solidàries, des del propi teixit social, cultural i cooperatiu. Per un país-refugi: solidari, cohesionador, inclusiu, equitatiu. Lliure. Perquè cap país ho és si no ho és la seva gent.

Però Lliures no és un espot ni cap anunci puntual: és un estri de llarg recorregut i ampli espectre per a la transformació social, que ens convida a sortir de les zones de confort. Pensant en llarg i actuant en curt, hem decidit articular un nou fons econòmic de solidaritat, nodrit d’aportacions personals i col·lectives, per impulsar projectes comunitaris de transformació social i autofinançar alternatives concretes que pal·liïn dèficits socials urgents no coberts. No pretenem substituir –sinó exigir i preconfigurar, en paral·lel, el futur al que aspirem– responsabilitats i obligacions socials que corresponen a l’esfera pública. Mentrestant, però, mentre això no passa, emplacem i convidem tothom a respondre col·lectivament: amb les nostres mans, amb els nostres diners i amb el nostre esforç compartit. Lliures de pobresa, exclusió i desigualtats és el nom d’aquest nou estri social, alhora fons econòmic, xarxa de solidaritat i resposta compartida. Amb les llums llargues posades, Lliures esperona una dinàmica estable i permanent, sostinguda i solidària, autofinançada per la ciutadania i el teixit social, per a una estratègia transformadora útil en la llarga lluita contra la pobresa, les desigualtats i l’exclusió. Un estri compartit que, generant processos socials democràtics, transformant cada injustícia social i recuperant drets de ciutadania, reconstrueixi allò que més ha esberlat la crisi: el vincle social comunitari. Per un país on tothom hi càpiga: on no importi arribar sols i els primers. Sinó tots junts i a temps. ♦

______________

Coop57, ECAS i Òmnium presenten

Amb la voluntat de finançar projectes de transformació social en un context d’emergència que ens configura com una de les societats més desiguals d’Europa, es va presentar “Lliures de pobresa, exclusió i desigualtats”.
La iniciativa, impulsada per Coop57, Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) i Òmnium Cultural, es fonamenta en l’enxarxament comunitari i la recollida d’aportacions econòmiques per construir un model socioeconòmic alternatiu que acabi amb la precarietat laboral i vital que afecta un de cada quatre catalans.
Lliures és una crida a la mobilització ciutadana per contribuir a un fons econòmic de solidaritat mitjançant aportacions individuals estables i duradores, així com donacions puntuals, que es proposa que representin un 0,7{2d98be9706dd73c97281c5aacb4018b565d8b7aaf166131545237068a72c603f} dels ingressos anuals de persones, llars i entitats. Els recursos obtinguts seran autogestionats sota els principis de les finances ètiques i la traçabilitat transparent per finançar projectes de transformació i alternatives innovadores sota el paraigua de l’economia social i solidària.
Més informació: projectelliures.cat