En referir-se al “procés” català, el govern espanyol i els seus altaveus mediàtics no han emprat, que jo sàpiga, la paraula “dissidència”, sinó que han tret del calaix mots com desafío, deriva, desvarío, locura, etc., paraules acompanyades per l’adjectiu “secessionista”. Tanta follia seria el resultat de la malaltia de Puigdemont, Junqueras et alia, que els impediria veure la realitat. L’estratègia totalitària considera malalts mentals els qui no combreguen amb les seves rodes de molí. En canvi, s’han guardat prou de conceptualitzar l’independentisme o, més encara, la gran onada sobiranista de Catalunya com a obra de dissidents. Tal vegada, perquè la dissidència ens retrotreu a situacions galdoses per al nacionalisme espanyol, al qual deu desagradar profundament la comparança amb tot de repressors. Per exemple, els del temps del “socialisme real”, que aixafaren amb tancs la revolta pacífica de la Primavera de Praga prest farà 50 anys. Després d’aquell episodi, les tropes del Pacte de Varsòvia s’endugueren a Rússia “en presó preventiva” el president Dubcek i els dirigents comunistes txecoslovacs, els obligaren a signar el Protocol de Moscou acatant les exigències dels invasors per, acte seguit, posar en execució la “doctrina Brézhnev” de sobirania limitada. Aquesta sostenia que quan forces hostils, adoctrinades convenientment en l’odi a Espanya, posessin en perill la unitat de la pàtria (químicament indissoluble, materialment indivisible i religiosament sagrada), llavors la Llei (i si calgués, amb la milícia, com preveu l’art. 8 de la Constitució) cauria sobre els insurrectes de forma implacable.

 

En la liquidació per la força de la Primavera de Praga es reconeixen certs paral·lelismes amb l’intent d’ofegar la força alliberadora del sobiranisme català!

Vegi’s que acab de llenegar en el temps i en l’espai: Brézhnev parlava de la pàtria soviètica, de la solidaritat socialista i de la democràcia popular (llavors, allò ja eren fal·làcies, aparences, mentides) i Rajoy aplica mesures arbitràries a l’empara del 155 en defensa, diu, de la democràcia constitucional i de “los derechos de los catalanes y de todos los españoles”. No li importa gens manifassejar ordenaments jurídics i tribunals, presumptes “regles de joc”, etc.

L’apel·lació contínua a la Llei és una coartada dels règims posttotalitaris, que la utilitzen en funció ritual i de façana cap a fora. No ignoren que les lleis són sempre maneres imperfectes i més o menys exteriors de tutelar allò que en la vida de les persones és millor respecte del que els és dolent o pitjor. Però la llei mai no realitza per ella mateixa allò que és millor per a la comunitat. A més, les lleis s’han d’atendre al context en què s’apliquen i, en democràcia, han de respondre als drets humans com a principis superiors.

No es pot negar que en la liquidació per la força de la Primavera de Praga es reconeixen certs paral·lelismes amb l’intent d’ofegar la força alliberadora del sobiranisme català! Sàpiguen els piolins que així com a Txecoslovàquia, vint-i-dos anys més tard d’aquella primavera, va succeir la “Revolució de Vellut” i el dissident Václav Havel esdevingué president de la República Txeca (Eslovàquia pocs anys més tard pacíficament se’n separà), a Catalunya la història tampoc no l’aturaran els manaires per molt de poder que tenguin. Amb una condició: que els “sense poder” no aturin la seva dissidència, ni perdin consciència de la seva raó i radical necessitat.