Jordi Bascompte i Bartolo Luque

→ Edicions Bromera (Alzira, 2016)


Les espècies evolucionen, canvien amb el pas del temps. Així ho va constatar i argumentar Charles Darwin a L’origen de les espècies. És possible que al lector li sembli gratuït un llibre més sobre l’evolució. Però el que us proposem és una obra que intenta integrar dues grans visions de l’evolució que sovint es presenten enfrontades.

D’una banda, la visió que emfatitza la contingència, els accidents congelats i la irreversibilitat, i determina una ciència eminentment històrica. De l’altra, la visió més racio­nal, basada en la comprensió dels processos d’auto­organització semblants als d’altres sistemes físics allunyats de l’equilibri termodinàmic, i que determina una ciència estructuralista.

El resultat és una visió més rica i plural del fenomen evolutiu, en la qual es posen en evidència els paradigmes clàssics, com la generalitat del procés competitiu, l’extinció de les espècies menys aptes, el concepte de progrés i el paper dominant del gen en el procés evolutiu. Una revisió acurada de la visió més ortodoxa de l’evolució a la recerca d’explicacions teòriques que van més enllà dels límits de la biologia.