Pobresa i discapacitat estan estretament vinculades entre si en un cercle viciós de causa i efecte. La pobresa propicia un augment de la probabilitat de presentar una discapacitat, per una…