portades_lateral_antiga_01Índex

el davantal per què ONGC? • Benvingudes: Federico Mayor Zaragoza, Manuel Royes, Carles Duarte, Gabriela Serra, Francesc Casares, Antonio Franco,Vicent SanchísProjectes L’alberg Catalunya de Tirana • ONGC del món Norwegian People’s Aid • ONGC del món Handicap International • projectes Reconstruint Kosovo • projectes Romania • contraparts Ploreu, muntanyes del Rif • ONG catalanes Solc • ONG catalanes Entrevista a Jordi Fexas • Espai de reflexió TxetxèniaPunt de trobada